TAHNIAH Dr Zaliha Mustafa

TAHNIAH Dr Zaliha Mustafa sebagai Menteri Kesihatan Malaysia.

Kami memohon agar Yang Berhormat Menteri Kesihatan cakna dan peka kepada kebajikan warga kesihatan seperti Optometrist di seluruh Malaysia.

Semoga penglihatan dan kesihatan rakyat Malaysia terus terjaga melalui kerjasama rapat antara Optometrist awam & swasta.

#DemiPertiwi
#DemiMataPertiwi